Wednesday, August 15, 2018

BUWAN NG WIKANG PAMBANSA 2018

Batay sa itinakdang Pampanguluhang Proklamasyon Blg. 1041 s. 1997 ang taunang pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2018 ay idadaos mula ika-1 hanggang ika-31 ng Agosto 2018, na may tema "Filipino: Wika ng Saliksik". Ang pagdiriwang na ito ay pangungunahan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF).
Kalakip ay ang mga criteria ng mga patimpalak na maaring gawin para sa buwan ng wika: Dagliang Pagbati, Iterpretatibong Pagbasa, Sulat Bigkas ng Tula, at Madulang Pagkukwento.
Maaring tingnan ang Regional Memorandum No. 265 Series ng 2018 para sa iba pang mga detalye.


See attached file here 1 2 3 4
SOURCE: RIO DEPED ARMM

REGIONAL SECONDARY EDUCATION SUMMIT

To ensure alignment of processes and practices among secondary schools in the autonomous region with the K to 12 implementation policies and guideline, the DepEd-ARMM, through the Bureau of Secondary Education (BSE), shall conduct a 2-day live-out Regional Secondary Education Summit on August 14-15, 2018 at the Shariff Kabunsuan Cultural Complex in ORG Compound, Cotabato City.
Please see Regional Memorandum Order No. 398 Series of 2018 for more details.


SOURCE: RIO DEPED ARMM

"Moral Governance"

English - "Good governance for a progressive and peaceful BARMM."

Sinama - "Hap pamarinta tudju BARMM na sambu maka salamat"

Bahasa Sug - "Dan mabuntul tudju pa BARMM masambu iban mahatul"

Meranaw - "Mathitu a kandatu sa BARMM ko katagompiya go kalilintad"

Slogan

"Ministry of Basic, Higher and Technical Education (MBHTE)"