Monday, July 28, 2014

Agosto: Buwan ng Wika - "Filipino: Wika ng Pagkakaisa"

Mula sa Kagawaran ng Wikang Pilipino:

"Ngayong Buwan ng Wika 2014, ibinabandera ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang halaga ng wikang Filipino bilang wikang nagbubuklod sa bansa. Filipino: Wika ng Pagkakaisa ang tema ng pagdiriwang ngayong taon na magtatampok ng mga gawaing pangwika at pangkultura na pangungunahan ng KWF sa buong bansa."

"Alinsunod ang pagdiriwang sa Proklamasyon Blg. 1041 na nilagdaan ni dating Pangulong Fidel Ramos. Ipinahahayag nito ang taunang pambansang pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa tuwing Agosto. Dagdag pa, ang dating Pangulong Manuel L. Quezon, na itinuturing na Ama ng Wikang Pambansa, ay isinilang noong 19 Agosto 1878. Sa bisa ng proklamasyong ito, nangunguna ang KWF sa pagsasagawa ng mga makabuluhan at napapanahong mga programang may kinalaman sa wika at kulturang Filipino."

Source: http://www.kwf.gov.ph/buwan-ng-wikang-pambansa-2014-2/

"Moral Governance"

English - "Good governance for a progressive and peaceful BARMM."

Sinama - "Hap pamarinta tudju BARMM na sambu maka salamat"

Bahasa Sug - "Dan mabuntul tudju pa BARMM masambu iban mahatul"

Meranaw - "Mathitu a kandatu sa BARMM ko katagompiya go kalilintad"

Slogan

"Ministry of Basic, Higher and Technical Education (MBHTE)"