Saturday, March 30, 2013

PPD Head Marjuni Maddi attended joint graduation at Laminusa Island

DepEd-ARMM PDD chief Marjuni Maddi delivering the message of
Regional Secretary Atty. Jamar M. Kulayan
Elementary schools at Laminusa Island, Sulu, organized a joint district graduation exercises on March 27, 2013, at the Panglima Idlana Tincun E/S grounds. Present at the joint graduation exercises are Grade 6 graduates from Panglima Saipudin E/S, Panglima Idlana Tingcun E/S, Laminusa West E/S, Laminusa Laud I E/S,  Laminusa Laud II E/S,  Buan G/S, Duggo E/S, Sioweng E/S, Punungan E/S, Silumpak E/S and Panglima Ikbala E/S.

Hadja Rosita A. Abdusali, Distrcit Supervisor, emphasized the value of education and encourage parents to continue supporting their children's education.

Representing the Regional Secretary Atty Jamar M. Kualayan was PDD chief Marjuni Maddi. In his message, Mr Maddi shared abut K to 12 policy and what it intends to accomplish. He echoed PNoy's focus on K to 12, "sa K to 12, tiwala tayong mabibigyang-lakas si Juan dela Cruz upang mapaunlad—hindi lamang ang kanyang sarili at pamilya—kundi maging ang buong bansa”.

This year's joint graduation exercises was the first time it was attended by a regional official.

Mr Maddi also attended the graduation exercises at the Notre Dame of Siasi and Laminusa National High School.

"Moral Governance"

English - "Good governance for a progressive and peaceful BARMM."

Sinama - "Hap pamarinta tudju BARMM na sambu maka salamat"

Bahasa Sug - "Dan mabuntul tudju pa BARMM masambu iban mahatul"

Meranaw - "Mathitu a kandatu sa BARMM ko katagompiya go kalilintad"

Slogan

"Ministry of Basic, Higher and Technical Education (MBHTE)"