Saturday, March 21, 2015

Prospective 4th Year Graduates in Basilan Division

ID School Name Municipality Grade 10 Total
(Year 4)
Male Female
304926 Atong-Atong NHS LANTAWAN 12 24 36
304927 Atong-Atong NHS - Tairan Annex LANTAWAN 10 22 32
304933 Bubuan NHS TABUAN-LASA 10 14 24
304934 Bubuan NHS-Saluping Annex TABUAN-LASA 10 15 25
304936 Concepcion NHS LANTAWAN 21 31 52
304937 Jacinto Cuevas NHS TIPO-TIPO 25 25 50
304941 Lubukan NHS HADJI MUHTAMAD 25 37 62
304942 Lubukan NHS-Sangbay Small Annex HADJI MUHTAMAD 20 20 40
304943 Maluso NHS MALUSO 105 192 297
304947 Sinangkapan NHS TUBURAN 74 77 151
304948 Sinulatan NHS TUBURAN 59 29 88
318003 Sinulatan NHS - Butun Annex TUBURAN 7 10 17
304949 Sinulatan NHS-Tuburan Annex HADJI MOHAMMAD AJUL 43 29 72
304950 Sumisip Agro-Fisheries School SUMISIP 25 24 49
304951 Sumisip NHS SUMISIP 14 28 42
304952 Sumisip NHS-Manggal Annex SUMISIP 30 36 66
304953 Sumisip NHS-Tumahubong Annex SUMISIP 32 66 98
304954 Tipo-Tipo NHS TIPO-TIPO 47 73 120
318004 Upper Bato-Bato National High School AKBAR 0 0 0

"Moral Governance"

English - "Good governance for a progressive and peaceful BARMM."

Sinama - "Hap pamarinta tudju BARMM na sambu maka salamat"

Bahasa Sug - "Dan mabuntul tudju pa BARMM masambu iban mahatul"

Meranaw - "Mathitu a kandatu sa BARMM ko katagompiya go kalilintad"

Slogan

"Ministry of Basic, Higher and Technical Education (MBHTE)"