Slogan

"Matuwid na Pamamahala Tungo sa ARMM na Masagana't Mapayapa."

Friday, June 7, 2013

Ensuring merit and fitness


2 comments:

  1. alhamdulillah maganda na ang pamamalakad ng gobyerno ng armm specially sa pag hire ng mga bagong guro.kudos to hataman's administration.

    ReplyDelete
  2. Thank you for the nice words Mhar Jim. We are invigorated by citizens like you who are engaging with public institutions, esp providing feedback on current reform action.

    ReplyDelete

"Matuwid na pamamahala tungo sa ARMM sa masagana't mapayapa"

English - "Good governance for a progressive and peaceful ARMM."

Sinama - "Hap pamarinta tudju ARMM na sambu maka salamat"

Bahasa Sug - "Dan mabuntul tudju pa ARMM masambu iban mahatul"

Meranaw - "Mathitu a kandatu sa ARMM ko katagompiya go kalilintad"