Friday, March 15, 2013

2013 Secretary Kulayan's graduation message

Isang malugod na pagbati at pagpupugay po ang ipinapaabot ng pamunuan ng Kagawaran ng Edukasyon sa ARMM sa lahat ng mga magsisipagtapos ngayong taon-pampaaralang 2012-2013, at buong pusong pagsaludo sa mga magulang para sa walang sawang pag-akay at walang humpay na suporta sa pagpapa-aaral ng kanilang mga anak.

Ikinagagalak po naming naipakita, naibahagi at naipadama ang pagsasakatuparan ng ilang mga repormang pang-edukasyon nitong kasalukuyang taon-pampaaralan, ng walang bahid na anumang intensyon maliban sa pagsisiguro na magkakaroon ng kalidad na edukasyon para sa bawat mag-aaral, at tumataas ang antas ng kalidad ng edukasyon sa lahat ng paaralan sa ating rehiyon.

Hindi po lingid sa kaalaman nating lahat ang kinakaharap nating suliraning pang-edukasyon sa kasalukuyan. Ayon sa World Economic Forum Global Competitiveness Report, sa walong bansa sa SouthEast Asia, ang Pilipinas po ang pang-walo sa “Quality of Mathematics and Science Education and Capacity for Innovation” sa sunod-sunod na apat na taon (2007-2011). Marahil po ay bunga ito ng kakulanagan ng guro, ng pasilidad, ng silid aralan at ng kalidad ng pagtuturo sa ating mga paaralan. Kung kaya’t minarapat ng ating pamahalaan na ipapatupad programang K-12, na ayon sa pananaliksik at pag-aaral ng ating mga batikang iskolar, ay makakatugon sa mga hamon na ito.

Sa kanyang talumpati, sinabi po ng ating Pangulong Benigno S. Aquino III na “Naninindigan pa rin po tayo sa ipinangako nating pagbabago sa edukasyon: ang gawin itong sentral na estratehiya sa pamumuhunan sa pinakamahalaga nating yaman: ang mamamayang Pilipino. Sa K to 12, tiwala tayong mabibigyang-lakas si Juan dela Cruz upang mapaunlad—hindi lamang ang kanyang sarili at pamilya—kundi maging ang buong bansa”.

Sa paghubog natin ng kinabukasan ng ating mga kabataan sa Rehiyong Autonomiya sa Muslim Mindanao, gamitin po natin ang edukasyon bilang pangunahing instrumento. Kung saan pwede nating bigyan ng patas na oportunidad at pantay na pagkakataong makamit ng ating mga anak ang kanilang mga pangarap. Sisikapin naming pag-ibayuhin pa ang aming nasimulang mithiin para sa edukasyon kung saan ang kahirapan, ang kinabibilangang tribo, ang pananampalataya at ang antas ng pamumuhay ay hindi magiging batayan at sukat ng kanilang tagumpay. At inaanyayahan po naming kayong lahat na makiisa sa layuning “mataas na antas ng kalidad ng edukasyon para sa ARMM”.

Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat! CONGRATULATIONS!


Atty. JAMAR M. KULAYAN
Regional Secretary, DepED-ARMM

"Moral Governance"

English - "Good governance for a progressive and peaceful BARMM."

Sinama - "Hap pamarinta tudju BARMM na sambu maka salamat"

Bahasa Sug - "Dan mabuntul tudju pa BARMM masambu iban mahatul"

Meranaw - "Mathitu a kandatu sa BARMM ko katagompiya go kalilintad"

Slogan

"Ministry of Basic, Higher and Technical Education (MBHTE)"