Slogan

"Matuwid na Pamamahala Tungo sa ARMM na Masagana't Mapayapa."

Tuesday, May 22, 2012

ARMM lands 13th in the 2012 Palarong Pambansa

The ARMM landed 13th in the 2012 Palarong Pambansa with 3 gold, 1 silver and 3 bronze.

17 regions participated this year.

NCR was overall champ with 114 gold, 67 silver and 64 bronze.
"Matuwid na pamamahala tungo sa ARMM sa masagana't mapayapa"

English - "Good governance for a progressive and peaceful ARMM."

Sinama - "Hap pamarinta tudju ARMM na sambu maka salamat"

Bahasa Sug - "Dan mabuntul tudju pa ARMM masambu iban mahatul"

Meranaw - "Mathitu a kandatu sa ARMM ko katagompiya go kalilintad"